Eriko
Eriko Origin:
Japanese
Eriko Pronounce:
Meaning of Eriko:
Child with a collar. The suffix -ko means child.
Eriko in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Eriko?
BOYS
GIRLS
+ Eriko

Meaning and origin of the baby name eriko. Meaning of eriko. What does eriko mean? eriko origin. Information about eriko.

Eriko originates in Japanese language and means Child with a collar. The suffix -ko means child.