Favian
Favian Origin:
Latin
Favian Pronounce:
Meaning of Favian:
The Latin name Favian means - understanding
Favian in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Favian?
BOYS
+ Favian
GIRLS

Meaning and origin of the baby name favian. Meaning of favian. What does favian mean? favian origin. Information about favian.

Favian originates in Latin language and means The Latin name Favian means - understanding