Kadir
Kadir Origin:
Arabic
Kadir Pronounce:
Meaning of Kadir:
Green.
Kadir in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Kadir?
BOYS
+ Kadir
GIRLS

Meaning and origin of the baby name kadir-2. Meaning of kadir-2. What does kadir-2 mean? kadir-2 origin. Information about kadir-2.

Kadir originates in Arabic language and means Green.