Kontxesi
Kontxesi Origin:
Basque
Kontxesi Pronounce:
Meaning of Kontxesi:
Refers to the Immaculate Conception.
Kontxesi in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Kontxesi?
BOYS
GIRLS
+ Kontxesi

Meaning and origin of the baby name kontxesi. Meaning of kontxesi. What does kontxesi mean? kontxesi origin. Information about kontxesi.

Kontxesi originates in Basque language and means Refers to the Immaculate Conception.