Zhorah
Zhorah Origin:
Russian
Zhorah Pronounce:
Meaning of Zhorah:
Farmer.
Zhorah in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Zhorah?
BOYS
+ Zhorah
GIRLS

Meaning and origin of the baby name zhorah. Meaning of zhorah. What does zhorah mean? zhorah origin. Information about zhorah.

Zhorah originates in Russian language and means Farmer.